Čo ponúkame?

Realizácia na kľúč od analýzy až po montáž.
O všetko sa postaráme za vás!

Ponúkame vám kompletné riešenia.

bateria

Batérie

 • Akumulátory na báze soľného roztoku
 • Najbezpečnejšie a k životnému prostrediu najšetrnejšie
 • Vyrobené z bežných, netoxických materiálov
 • Úplne bezúdržbové
 • Optimalizované pre každodenné, úplné vybíjanie (až 100 %)
 • Výmena za staré akumulátory GreenLight Energy Storage
 • Doplnenie kapacity k existujúcim inštaláciám
studie

Štúdie a analýzy

(Konzultácie)
 • Vypracovanie štúdií možnosti využitia výroby elektrickej energie z OZE
 • Komplexné analýzy objektov - vypracovanie štúdií efektívneho vyuzívania elektrickej energie z OZE, vrátanie jej skladovania
 • Meranie elektrických veličín
 • Analýza nákladov a výkonov FV inštalácie 
 • Projektové dokumentácie nevyhnutných úprav v elektroinštalácii
 • Vykonanie požadovaných elektroinštalačných úprav, revízie
studie

Fotovoltaické panely

 • Modely panelov
 • Konštrukcie
 • Montáž
 • Servis
sklady

Energetické sklady

ESAC

 • Jednofázové
 • Trojfázové
 • Ostrovné OFF – GRID systémy
 • Hybridné systémy
 • Malé výkony (rádovo kWh)
 • Stredné výkony (desiatky kWh až stovky kWh)
 • Veľké výkony (stovky kWh až MWh)
 • Kontajnerové riešenia

ESAC