EMS

ESAC

GreenLight Energy Management System (GLEMS)systém riadenia energie vám pomôže: 

ESAC
 • Dosiahnuť nezávislosť od rastúcich cien elektrickej energie.   
 • Dokonale zvyšuje spotrebu vlastnej energie, t. j. menej  nákupu elektriny zo siete.
 • Dosiahnuť vysokú úroveň sebestačnosti, až na 90 %.
 • Použiť elektrickú energiu priamo tam, kde sa vyrába. 

Systém riadenia energie GLEMSposkytuje kontrolu a prístup k:  

 • Toku energie z fotovoltických zariadení.
 • Toku energie v batérii vrátane vizualizácie.
 • Monitorovaniu teploty a nastavenie varovných funkcií.
 • Toku energie v meniči vrátane vizualizácie.
 • Prehľadu energetickej bilancie (koľko kWh vyprodukovalo, fotovoltické zariadenie, koľko kWh bolo kúpených so siete, bilancia spotreby).
 • Prístup k štatistikám.

Dodatočné vylepšenia sú možné kedykoľvek

 •  Integrácia s vykurovacím telesom.
 •  Integrácia s tepelným akumulátorom (vodný kotol).
 •  Integrácia s tepelným čerpadlom.
 •  Integrácia s elektrickou nabíjacou stanicou.
 •  Integrácia zariadenia na riadenie zaťaženia.

 

ESAC