FAQ

Pre koho je skladovanie energie vhodné?

down up

Naše energetické sklady sú ideálne pre domácnosti a komerčné podniky, ktoré chcú optimalizovať využitie vyrobenej elektrickej energiu pre vlastnú spotrebu. K dispozícii sú dokonca aj aplikácie s veľkým odberom, až do kapacity niekoľko MWh.


Vo všeobecnosti je investícia do skladovania energie najzaujímavejšia pre tých, ktorí už majú inštalované obnoviteľné zdroje, pričom umožní väčšie využitie vlastnej vyrobenej elektriny a menšiu závislosť na dodávkach zo siete. Technológia je však najvhodnejšia pre podniky, ktorých sa značne týka cena elektrickej energie, vyžadujú stabilnú dodávku energie, alebo vykonávajú energeticky náročnú výrobu alebo iné procesy.

Čo je dôležité vedieť pred inštaláciou?

down up

V prvom rade je nevyhnutné dôkladne sa oboznámiť a spoznať svoj súčasný energetický profil, teda kde a ako spotrebovávate elektrickú energiu. Tiež treba zohľadniť skutočnosť, či podnik používa sieť s nízkym napätím alebo vysokým napätím a či existujú potenciálne problémy s možným výpadkom dodávky. Dostatočné porozumenie týmto oblastiam umožní zadefinovať presné požiadavky na skladovanie energie a ako z nového systému môže čo najviac profitovať.

Aké je pravidlo pre veľkosť batérií? Užitočná veľkosť batérie.

down up

Veľkosť úložného systému energie je navrhovaná individuálne podľa požiadaviek zákazníka. Avšak v závislosti od miestnych podmienok sa odporúča budovať úložný systém energie v pomere 1:1 až 1:1,5 k maximálnemu výkonu fotovoltaického systému v kW. Väčšie úložisko poskytne zabezpečenie v prípade zvýšenej spotreby a väčšiu rezervu v prípade výpadku elektrickej energie. Toto sa vyhodnocuje ako prvé pri výpočtoch projektov. Technológia na báze soľného roztoku umožňuje 100% vybitie akumulátora (DoD), takže menovitá kapacita energetického skladu sa rovná využiteľnej kapacite.

Aké zariadenie sa odporúča na diagnostiku batérie v prevádzke?

down up

Najjednoduchším spôsobom diagnostiky je používanie systému riadenia energie (EMS - energy management system). Jedná sa o malé prídavné zariadenie, ktoré umožňuje prístup k údajom (informácie o nabíjaní, vybíjaní, teplote atď.) na diaľku. Ak chcete vykonať dôkladnejšiu diagnostiku energetického skladu, potrebujete elektrickú záťaž a napájací adaptér, aby ste mohli batériu nabíjať a vybíjať a multimeter, na sledovanie prúd a napätia.

Sú batérie vhodné do exteriéru?

down up

Nie, batérie nie sú vhodné do exteriéru. Avšak za určitých podmienok je možné ponechať ich aj v exteriéry, ale batérie musia byť chránená pred vodou (pomocou elektronického krytu) a teplota musí byť kontrolovaná.

Existuje nejaký časový limit na pridávanie nových batérií do starších energetických skladov?

down up

V praxi pri bežných fotovoltaických aplikáciách s približne 260-300 cyklami ročne je časový horizont približne po 3 rokoch. Teoreticky môžete vždy pridávať nové batérie, ale kvôli degradácii sa nové akumulátory rýchlo znehodnotia.

Aký vplyv má nabíjanie na vnútornú teplotu?

down up

Nabíjanie spôsobuje zvýšenie teploty v miestnosti o 4 °C až 6 °C, v závislosti od ampérov.

Je možné batériu recyklovať spôsobom, aby sa dala znova použiť po výmene anódy, katódy alebo elektrolytu?

down up

V súčasnosti to nie je možné, ale pracujeme na tom aby bolo v budúcnosti možné recyklovať aj takýmto spôsobom. Ak je zásobník na konci životnosti, celý zásobník je potrebné vymeniť.

Aký je rozdiel medzi batériami na báze soľného roztoku a medzi klasickými, lítiovými alebo olovenými batériami?

down up

Zásadný rozdiel je v tom, že batérie na báze soľného roztoku sú bezpečné (nehorľavé články – nevýbušné), šetrné k životnému prostrediu (ekologické, vyrobené za použitia netoxických materiálov) a plne recyklovateľné. Preto sa na ich prepravu nevzťahuje ADR a transport prebieha ako pri bežnom tovare. Ich zapojenie je veľmi jednoduché, stačí ich pripojiť - systém Plug & Play - sú absolútne bezúdržbové. Akumulátor sa nedá preťažiť a je možné vybiť ho na 100%.

Porovnanie prevádzkových vlastností rôznych typov batérií.

down up

ESAC