Fotovoltika

S inštaláciou fotovoltického zariadenia (FVZ) sa môže stať každý vlastným producentom elektrickej energie. Energia vyrobená z FVZ je okamžite spotrebovaná v mieste výroby. Ak výkon FVZ nepostačuje na pokrytie spotreby celého objektu, energia je doplnená z distribučnej siete. Ak výroba energie z FVE prevyšuje spotrebu, možno ju buď dodávať bezplatne do distribučnej siete (záleží na podmienkach distribučnej spoločnosti), alebo pomocou regulátora prebytkov efektívne využiť a prebytočnú energiu presmerovať do vhodných spotrebičov, čím sa využije všetka vyrobená energia (napr. ohrev TÚV), resp. uskladniť v batériových skladoch, ktoré máme v ponuke.

 

Realizujeme montáž fotovoltických zariadení od malých (rodinné domy) až po veľké (priemyselné objekty) inštalácie.

 

Ako prebieha realizácia:

1. Objednávka - vyplňte online formulár - dopyt na našom webe a do niekoľkých dní Vás budeme kontaktovať. Preveríme vhodnosť vybraného riešenia a dohodneme termín obhliadky miesta inštalácie. Vyžiadame si potrebné podklady.

2. Obhliadka miesta inštalácie - Zabezpečíme obhliadku miesta inštalácie, posúdime či je inštalácia realizovateľná, posúdime ideálne rozmiestnenie panelov.

3. Podpis Objednávky na návrh technického riešenia a vypracovanie cenovej ponuky.

4. Návrh technického riešenia a vypracovanie cenovej ponuky – zdarma v prípade realizácie projektu našou firmou, spoplatnené v prípade ak nebudeme vykonávať realizáciu my.  Zahŕňa 3D model umiestnenia panelov, kalkulácia výroby FV systému, návrh stringovania a zapojenia panelov.

5. Rezervovanie kapacity – kompletné zastupovanie zákazníka v komunikácii v VSD, vypracovanie a podanie všetkých žiadostí spolu s povinnými prílohami, zmluvy.

6. Podpis Zmluvy o dielo.

7. Vypracovanie projektovej dokumentácie - projektová dokumentácia na schválenie pre distribučné spoločnosti, statika strechy (ak je to potrebné), projektová dokumentácia na ohlásenie stavebných úprav, príp. stavebné povolenie.

8. Montáž.

9. Odovzdanie diela - odovzdáme Vám projektovú dokumentáciu, revíznu správu, záručné listy, atď.

10. Pripojenie do distribučnej sústavy - zabezpečíme pripojenie do DS.

11. Zabezpečenie kolaudácie.

12. Záručný a pozáručný servis.

13. Pomoc s financovaním – leasing alebo úver.

 

Zabezpečíme analýzu, na základe ktorej Vám ponúkneme najvhodnejšie technické riešenie na optimalizáciu výroby, skladovania a spotreby elektrickej energetickej v domácnosti. Pri realizácii navrhneme systém inštalácie, vypracujeme kompletný projekt, zabezpečíme realizáciu a pripojenie do rozvodnej siete. Poradíme Vám s možnosťami financovania (dotácie, nákup na splátky).

 

V ponuke máme: 

Modely panelov:

Sme distribútorom panelov spoločnosti SHARPULICA SOLAR. V ponuke máme modely FV panelov od týchto výrobcov.

Konštrukcie:

Sme výhradným distribútorom strešných konštrukcií Van Der Valk solar systems. V ponuke máme prevažne konštrukcie od tohto výrobcu.

Meniče:

Sme distribútorom meničov SOFAR SOLAR a díler meničov VICTRON ENERGY

 

Čoskoro bude spustený e-shop  na ktorom pracujeme. Momentálne v prípade záujmu o cenníky nás kontaktujte

 

 

ESAC