Náš tím

ESAC

Peter Cacara

CEO, výkonný riaditeľ, zakladateľ

ESAC

Juraj Banský

riaditeľ pre marketing a komunikáciu

ESAC

Peter Szathmáry

technický riaditeľ, IT špecialista, tvorba GLEMS

ESAC

Katarína Juhásová 

výkonná asistentka - administratíva, logistika, marketing

ESAC

Dávid Dostál 

elektrotechnik, servis

ESAC

Ladislav Lázár 

elektro projektant, revízie

ESAC

Radovan Šalitroš 

IT špecialista – GLEMS

ESAC

Matúš Smoleň 

IT špecialista – GLEMS

ESAC

Tomáš Vašok 

elektro technik, inštalácia elektrických rozvodov

ESAC

Štefan Rezeš 

elektro technik, inštalácia elektrických rozvodov

ESAC

Patrik Benke 

elektro technik, inštalácia elektrických rozvodov

ESAC

Zoltán Nagy

inštalácia fotovoltických systémov

ESAC

Roland Kilián 

IT špecialista, IT komunikácia a siete

ESAC

Eduard Groh 

IT špecialista, IT komunikácia a siete

ESAC

Štefan Mačák 

webové aplikačné rozhranie

ESAC

Adéla Fridrichová

marketing a komunikácia

ESAC

Viliam Valcer

právne služby