Naša misia

“Poskytovanie energetickej efektivity pre spotrebiteľov, domácnosti a firmy, cez technologické zariadenie a vysokošpecializovaný systém riadenia energetiky.

Zabezpečiť pomocou zdieľanej energetiky maximálnu možnú efektivitu a využitie obnoviteľných zdrojov energie pri výrobe, skladovaní a distribúcii elektrickej energie a prispieť tak k energetickej efektívnosti, čistejšiemu životnému prostrediu a vzostupu zelenej ekonomiky.