Naša vízia

“Vytvorenie efektívneho a ekologického systému zdieľanej energetiky, s využitím moderných technológií, s maximálnou možnou kontrolou vlastníka nad produkciou, distribúciou a skladovaním elektrickej energie.”