Autoservis, Belgicko

24 kWh sklad energie a 10,8 kWp fotovoltická sústava.

Energia vyrobená fotovoltickým systémom sa využíva na okamžitú spotrebu. Prebytočná energia sa nemusí predávať do siete dodávateľa elektrickej energie, ale uskladní sa. Štátom pridelované dotácie urobili túto investíciu ešte zaujímavejšou.

ESAC