Farma zameraná na chov kurčiat, Rakúsko

72 kWh sklad energie pripojený k sieti pre zvýšenie solárnej spotreby a väčšiu sebestačnosť.

  • Núdzové napájanie: konštantné napájanie akumulátorov  v prípade výpadku elektrickej energie
  • Nabíjanie elektromobilu
  • Bezpečné pre obyvateľov a zvieratá na farme
  • Významné úspory nákladov na elektrickú energiu
  • Dokonalé zlepšenie spotreby z vlastného fotovoltaického systému

"Náš systém na uskladnenie energie v kombinácii s fotovolatickou elektrárňou je v letnom období takmer 100% sebestačný. Vďaka funkcii ostrovného režimu nám vetranie, osvetlenie a obsluha fungujú aj v prípade výpadku elektrickej energie zo siete, od dodávateľa. Naše zvieratá nie sú nikdy v nebezpečenstve. "
Jürgen Hutsteiner, poľnohospodár, Steyr, Rakúsko.

ESAC