Nové sídlo spoločnosti, Chemnitz

12 kWh sklad energie pripojený na fotovoltický systém.

Fotovoltaický systém a sklad energie na báze soľného roztoku, poskytujú bezpečnosť na novom pracovisku. Energetickú istota je dosiahnutá vďaka výrobe elektriny z vlastného fotovoltického systému a uskladnenia nadbytočnej energie v energetickom sklade, ktorého súčasťou sú núdzové energetické funkcie. Poskytuje bezpečnosť pri práci vďaka bezpečnej technológii na báze soľného roztoku.

ESACESAC