Rodinný dom, Regensburg

10 kWh sklad energie pripojený na fotovoltický systém.

Cieľom v tomto prípade bolo pokryť ročnú spotrebu elektrickej energie (cca 5000 kWh) z vlastnej solárnej energie. Inštalácia 10 kWp solárneho systému  a 10 kWh skladu energie. Bezpečnosť a životné prostredie sú prvoradé.

  • Fotovoltarický systém pre vlastnú spotrebu
  • Nadbytočná energia sa ukladá do akumulátorov
  • Núdzová sieť sa spúšťa v prípade výpadku energie
  • K dispozícii je výstup pre ďalšie spotrebiče, akými sú napríklad elekromobil alebo vykurovacie teleso
  • Údaje o fotovoltarickom zariadení a napájacom systéme sa dajú získať priamo cez funkciu WLAN a cez aplikáciu

ESAC