Autoservis, Belgicko

24 kWh sklad energie a 10,8 kWp fotovoltaická sústava.

Energia vyrobená fotovoltaickým systémom sa využíva na okamžitú spotrebu. Prebytočná energia sa nemusí predávať do siete dodávateľa elektrickej energie, ale uskladní sa. Štátom pridelované dotácie urobili túto investíciu ešte zaujímavejšou.

ESAC