Spoločnosť pre meraciu techniku, Landshut, Nemecko

8 kWh sklad energie a 10 kW fotovoltaickým systém na zvýšenie vlastnej spotreby.

ESAC