Riešenia

Ku každému projektu pristupujeme individuálne a kladieme vysoký dôraz na profesionálnu prípravu každého riešenia. Riešenia sú navrhované na základe analýzy potrieb zákazníka. Každá inštalácia má svoje špecifické vlastnosti, preto je nevyhnutné vyhotoviť dôkladnú analýzu požiadaviek zákazníka a funkčnosti systému, ktorá zahŕňa najmä:

 • Primárny účel energetického skladu.
 • Požadovanú kapacitu a výkon energetického skladu.
 • Parametre a vlastnosti elektrickej siete v mieste inštalácie vyhodnotené na základe meraní.
 • Charakter zaťaženia.
 • Možnosti pripojenia ďalších zdrojov.
 • Možnosti rozvoja do budúcna.

 

ESACJednotlivé riešenia, či už jednofázové alebo trojfázové, je možné aplikovať v každej sfére. Obmedzením pre jednofázové riešenie je maximálny výkon energetického skladu 20 kWh. Pri návrhu riešení v lokalitách s dostupnou distribučnou sústavou je vhodné používať hybridný systém.

Použitie riešení v jednotlivých sférach sa líši primárnym účelom energetického skladu a jeho výkonom:

 • Priemysel: stovky kWh až MWh.
 • Administratívne budovy: desiatky kWh až stovky kWh.
 • Občianska výstavba: desiatky kWh až stovky kWh.
 • Rodinné domy a domácnosti: rádovo kWh.

 

Medzi najvýznamnejšie možnosti využitia veľkých energetických skladov patria:

 • Primárna a sekundárna regulácia činného výkonu a frekvencie.
 • Automatická regulácia napätia a jalového výkonu.
 • Alternatíva doplnenia k frekvenčnému odľahčovaniu elektrizačnej sústavy.
 • Prostriedok využívaný pri obnove sústavy po rozsiahlej poruche typu black-out.
 • Príspevok k zvýšeniu uhlovej stability sústavy.
 • Zmierňovanie preťažovania vedení.
 • Znižovanie dopadov premenlivej výroby obnoviteľných zdrojov energie.
 • Náhrada/doplnenie za miestne malé energetické zdroje.
 • Obchodný nástroj.
 • Použitie u komerčných a priemyselných spotrebiteľov.
 • Použitie v domových inštaláciách.

 

Základné možnosti zapojenia energetických skladov