Riešenia

Ku každému projektu pristupujeme individuálne a kladieme vysoký dôraz na profesionálnu prípravu každého riešenia. Riešenia sú navrhované na základe analýzy potrieb zákazníka. Každá inštalácia má svoje špecifické vlastnosti, preto je nevyhnutné vyhotoviť dôkladnú analýzu požiadaviek zákazníka a funkčnosti systému, ktorá zahŕňa najmä:

 • Primárny účel energetického skladu
 • Požadovanú kapacitu a výkon energetického skladu
 • Parametre a vlastnosti elektrickej siete v mieste inštalácie vyhodnotené na základe meraní
 • Charakter zaťaženia
 • Možnosti pripojenia ďalších zdrojov
 • Možnosti rozvoja do budúcna

Jednotlivé riešenia, či už jednofázové alebo trojfázové, je možné aplikovať v každej sfére. Obmedzením pre jednofázové riešenie je maximálny výkon energetického skladu 20 kWh. Pri návrhu riešení v lokalitách s dostupnou distribučnou sústavou je vhodné používať hybridný systém.

Použitie riešení v jednotlivých sférach sa líši primárnym účelom energetického skladu a jeho výkonom:

 • Priemysel: stovky kWh až MWh
 • Administratívne budovy: desiatky kWh až stovky kWh
 • Občianska výstavba: desiatky kWh až stovky kWh
 • Rodinné domy a domácnosti: rádovo kWh

 

Medzi najvýznamnejšie možnosti využitia veľkých energetických skladov patria:

 • Primárna a sekundárna regulácia činného výkonu a frekvencie
 • Automatická regulácia napätia a jalového výkonu
 • Alternatíva doplnenia k frekvenčnému odľahčovaniu elektrizačnej sústavy
 • Prostriedok využívaný pri obnove sústavy po rozsiahlej poruche typu black-out
 • Príspevok k zvýšeniu uhlovej stability sústavy
 • Zmierňovanie preťažovania vedení
 • Znižovanie dopadov premenlivej výroby obnoviteľných zdrojov energie
 • Náhrada/doplnenie za miestne malé energetické zdroje
 • Obchodný nástroj
 • Použitie u komerčných a priemyselných spotrebiteľov
 • Použitie v domových inštaláciách

ESAC

 

 

Základné možnosti zapojenia energetických skladov