Administratívne budovy

Administratívne budovy pre zabezpečenie svojej bezpečnej prevádzky vyžadujú inštaláciu záložného zdroja napájania. Vďaka rozsiahlym strešným plochám a využívaniu energie prevažne počas dňa sú predurčené pre inštaláciu fotovoltaických elektrární, ktoré v kombinácii s energetickým skladom ponúkajú zaujímavú alternatívu k distribučnej sústave.


Ak máte záujem o energetické sklady pre administratívne budovy mohol by Vás zaujímať ich prínos a výhody:

 •  Prostriedok na pokrývanie odberových špičiek
 •  Lepší manažment spotreby elektrickej energie
 •  Dočasný záložný zdroj v prípade výpadku napájania z nadradenej distribučnej sústavy
 •  Alternatíva ku pomaly nabiehajúcim záložným dieselagregátom
 •  Prostriedok  pre pomoc regulovať prevádzkovateľovi distribučnej sústavy napäťové a výkonové pomery v sústave
 •  Možnosť zálohovania celej elektroinštalácie sériovým pripojením energetického skladu
 •  Možnosť zálohovania vybranej časti elektroinštalácie paralelným pripojením energetického skladu
 •  Nabíjanie elektromobilov bez prekročenia maximálnej rezervovanej kapacity


Ak už máte vlastný zdroj energie ďalšími výhodami energetických skladov sú:

 •  Ukladanie prebytočnej energie vyrábanej domácou elektrárňou
 •  Maximalizovanie využitia vyrobenej energie pre vlastnú spotrebu a tým zníženie závislosti na dodávke energie z distribučnej sústavy
 •  Používanie energie so známym pôvodom
 •  Využitie rozsiahlych strešných plôch na výrobu energie pre vlastnú spotrebu

ESAC