Hybridný systém

Hybridný systém predstavuje kombináciu ostrovného OFF GRID systému s energetickým skladom a vlastnou elektrárňou a ON GRID systému s pripojením na elektrickú distribučnú sieť, ktorá sa používa ako ďalší zdroj elektrickej energie.

Vlastnosti a možnosti systému:

 •  Jednofázové alebo trojfázové zapojenie.
 •  Možnosť inštalácie k existujúcej elektrárni.
 •  Sériové pripojenie s elektroinštaláciou objektu zabezpečí zálohu všetkých spotrebičov.
 •  Paralelné pripojenie s elektroinštaláciou objektu zabezpečí zálohu vybraných spotrebičov.
 •  Možnosť voľby nulovej dodávky do siete a tým maximálne využitie domácej elektrárne pre vlastnú spotrebu.
 •  Zníženie závislosti na distribučnej sieti.
 •  Spoľahlivé napájanie zálohovaných spotrebičov pri výpadku distribučnej siete.
 •  Bezvýpadkový prechod do ostrovného režimu za ˂ 20 ms.
 •  Jednoduchá možnosť rozšírenia na strane výroby, uskladnenia aj spotreby.
 •  Maximálne využitie vyrobenej energie pre vlastnú spotrebu.
 •  Možnosť dodávky prebytočnej elektrickej energie do distribučnej siete.

 

ESAC

 

ESAC