Občianska výstavba

Občianska výstavba je neustále rozrastajúcim sa sektorom, pri ktorom je nevyhnutné myslieť na budúcnosť. Či už je to používanie energie z obnoviteľných zdrojov, vyššia miera sebestačnosti, alebo bezpečnosť, energetické sklady nájdu v tomto sektore využitie.


Ak máte záujem o energetické sklady pre občiansku výstavbu mohol by vás zaujímať ich prínos a výhody:

 • Prostriedok na pokrývanie odberových špičiek
 • Lepší manažment spotreby elektrickej energie
 • Dočasný záložný zdroj pre prípad výpadku napájania z nadradenej distribučnej sústavy
 • Alternatíva ku pomaly nabiehajúcim záložným dieselagregátom  
 • Prostriedok  pre pomoc regulovať prevádzkovateľovi distribučnej sústavy napäťové a výkonové pomery v sústave
 • Možnosť zálohovania celej elektroinštalácie sériovým pripojením energetického skladu
 • Možnosť zálohovania vybranej časti elektroinštalácie paralelným pripojením energetického skladu
 • Nabíjanie elektromobilov bez prekročenia maximálnej rezervovanej kapacity
 • Zníženie nákladov za energiu používanú v spoločných priestoroch


Ak už máte vlastný zdroj energie ďalšími výhodami energetických skladov sú:

 • Ukladanie prebytočnej energie vyrábanej domácou elektrárňou
 • Budovanie veľkých energetických skladov dobíjaných takzvanými. komunitnými fotovoltaickými elektrárňami
 • Výroba elektrickej energie v mieste spotreby
 • Maximalizovanie využitia vyrobenej energie pre vlastnú spotrebu a tým zníženie závislosti na dodávke energie z distribučnej sústavy
 • Používanie energie so známym pôvodom
 • Využitie rozsiahlych strešných plôch na výrobu energie pre vlastnú spotrebu
 • Vytvorenie vlastnej vnútornej siete bez závislosti na distribučnej sústave
 • Zníženie poplatkov za veľkosť maximálnej rezervovanej kapacity
 • Absencia potreby rozširovania distribučnej sústavy pri navyšovaní spotreby
   

ESAC