Ostrovný OFF GRID systém

Jednoduché ostrovné OFF GRID systémy sú vhodné pre použitie v odľahlých oblastiach bez možnosti pripojenia na elektrickú distribučnú sieť. Systém spočíva vo vytvorení samostatnej siete s vlastným zdrojom elektrickej energie.

Vlastnosti a možnosti systému:

 • Jednofázové alebo trojfázové zapojenie.
 • Možnosť inštalácie k existujúcej elektrárni.
 • Ideálne riešenie pre chaty, meteostanice, záhradné domčeky.
 • Možnosť inštalácie v mobilných aplikáciách (karavany, sanitky,...).
 • Spotrebiče môžu byť napájané jednosmerným prúdom a napätím 12 V/24 V/48 V alebo striedavým napätím 230 V vhodným pre bežné spotrebiče.
 • Možnosť pridania záložného zdroja energie.
 • Absolútna samostatnosť a nezávislosť na elektrickej distribučnej sieti.
 • Jednoduchšia montáž ako pri iných systémoch.
 • Jednoduchá možnosť rozšírenia na strane výroby, uskladnenia aj spotreby.
 • Nevyžaduje žiadne povolenia od prevádzkovateľa distribučnej siete.
 • Maximálne využitie vyrobenej energie pre vlastnú spotrebu.

 

ESAC