Priemyselné využitie

Priemysel z pohľadu energetiky predstavuje množstvo príležitostí k nasadeniu energetických skladov, ktoré môžu byť vyhotovené ako pevné inštalácie alebo ako mobilné kontajnery. Výhodami kontajnerového riešenia je mobilita bez nutnosti rozpájať elektroinštaláciu skladu, a teda aj podstatne nižšie nároky na možné stavebné úpravy v priemyselných budovách. Výhodou je takmer neobmedzená veľkosť energetického skladu s možnosťou rozšírenia o ďalšie kontajnery.


Ak máte záujem o energetické sklady pre priemyselné využitie moholi by vás zaujímať ich prínosy a výhody:

 • Náhrada za existujúce akumulátorovne, záložné zdroje v podobe dieselagregátov alebo UPS
 • Záložné napájanie pri výpadku primárneho napájania z nadradenej siete
 • Zníženie špičkového zaťaženia
 • Podpora napäťovej stability
 • Eliminácia nesymetrie napätia
 • Poskytovanie systémových služieb pre elektrizačnú sústavu

Ak už máte vlastný zdroj energie ďalšími výhodami energetických skladov sú:

 • Maximalizovanie využitia vyrobenej energie pre vlastnú spotrebu a tým zníženie závislosti na dodávke energie z distribučnej alebo prenosovej sústavy
 • Vyššia sebestačnosť vďaka vlastnej produkcii a uskladneniu energie
 • Používanie energie so známym pôvodom
 • Ukladanie prebytočnej energie produkovanej vlastným zdrojom
 • Možnosť vytvorenia a riadenia vlastnej siete

ESAC