Rodinné domy a domácnosti

Energetický sklad nájde široké uplatnenie aj v rodinných domoch a domácnostiach. Použitie v tejto sfére sa vyznačuje menším výkonom a často jednofázovým zapojením.


Ak máte záujem o energetické sklady pre domové inštalácie mohol by vás zaujímať ich prínos a výhody:

 • Prostriedok na pokrývanie odberových špičiek
 • Lepší manažment spotreby elektrickej energie
 • Dočasný záložný zdroj v prípade výpadku napájania z nadradenej distribučnej sústavy
 • Prostriedok  pre pomoc regulovať prevádzkovateľovi distribučnej sústavy napäťové a výkonové pomery v sústave
 • Možnosť zálohovania celej elektroinštalácie sériovým pripojením energetického skladu
 • Možnosť zálohovania vybranej časti elektroinštalácie paralelným pripojením energetického skladu


Ak už máte vlastný zdroj energie ďalšími výhodami energetických skladov sú:

 • Ukladanie prebytočnej energie vyrábanej domácou elektrárňou
 • Maximalizovanie využitia vyrobenej energie pre vlastnú spotrebu a tým zníženie závislosti na dodávke energie z distribučnej sústavy
 • Používanie energie so známym pôvodom
   

ESAC