Fotovoltaická elektráreň

Fotovoltaická elektráreň pracuje na princípe premeny energie slnečného žiarenia na elektrickú energiu. Slnečné žiarenie je zachytávané fotovoltaickými panelmi, generujúcimi jednosmerné napätie, ktoré solárny regulátor znižuje na úroveň vhodnú pre nabíjanie akumulátorov cez invertor, ktorý premieňa jednosmerné napätie na striedavé s frekvenciou použiteľnou pre bežné spotrebiče.


Základné vlastnosti a výhody:

 •  Slnečná energia je dostupná všade a zadarmo
 •  Obnoviteľný zdroj energie
 •  Nevyžaduje náročnú údržbu
 •  Neprodukuje hluk
 •  Nespôsobuje znečistenie
 •  Pri prevádzke nevytvára emisie ani odpady
 •  Nevyžaduje palivo
 •  Vhodná pre všetky typy objektov
 •  Dostupnosť v typickom panelovom vyhotovení, ale i v špeciálnych tvaroch a zaobleniach
 •  Možnosť integrácie panelov do rôznych konštrukcií
 •  Neustále sa zlepšujúca technológia a výkon panelov


ESAC