Kogeneračná jednotka

Kogeneračná jednotka slúži na združenú výrobu elektrického prúdu a tepla na báze spaľovacích motorov.


Základné vlastnosti a výhody:

  •  Základným prvkom je spaľovací motor
  •  Možnosť výberu druhu paliva (plyn, vykurovací olej, drevo a iné)
  •  Motor poháňa generátor, vyrábajúci elektrickú energiu sieťovej frekvencie a napätia
  •  Odpadové teplo vznikajúce pri spaľovaní sa využíva na kúrenie a ohrev vody
  •  Hospodárna výroba elektrickej energie a tepla v pomere 1:2,
  •  Účinnosť procesu je 80 až 90 %
  •  Poskytuje čiastočnú nezávislosť od dodávateľa elektriny
  •  Široké uplatnenie v priemysle, občianskej výstavbe, domácnostiach, administratíve a inde


ESAC