Veterná elektráreň

Veterná elektráreň premieňa kinetickú energiu prúdenia vzduchu zachytávanú lopatkami turbíny na mechanickú energiu, ktorá je pomocou generátora premieňaná na elektrickú energiu. Malé veterné elektrárne do 30 kW vo väčšine prípadov generujú jednosmerné napätie a prúd pomocou alternátora. Alternátor je doplnený o regulátor nabíjania a invertor premieňajúci jednosmerné napätie na striedavé s frekvenciou použiteľnou pre bežné spotrebiče.


Základné vlastnosti a výhody:

 •  Široká dostupnosť energie vetra, ktorá je zadarmo
 •  Obnoviteľný zdroj energie
 •  Nevyžaduje náročnú údržbu
 •  Nespôsobuje znečistenie
 •  Pri prevádzke nevytvára emisie ani odpady
 •  Minimálne požiadavky na zastavanú plochu
 •  Recyklovateľné konštrukčné materiály
 •  Nevyžadujú palivo
 •  Jednoduchá a rýchla výstavba
 •  Výroba jednosmerného (pri výkonoch do 30 kW) alebo striedavého napätia a prúdu
 •  Turbíny s horizontálnou alebo vertikálnou osou
 •  Široký výber podľa výkonov od rádovo desiatok wattov až po megawatty


ESAC