Vodná elektráreň

Vodná elektráreň pracuje na princípe premeny mechanickej energie vody, ktorá je odovzdávaná lopatkám vodnej turbíny, ktoré roztáča. Hriadeľ turbíny je pripojený ku generátoru, ktorý pri rotačnom pohybe hriadeľa produkuje elektrickú energiu, ktorá je vyvedená do elektrického rozvodu.


Základné vlastnosti a výhody:

  •  Vhodná pre oblasti s vysokým hydroenergetickým potenciálom
  •  Obnoviteľný zdroj energie
  •  Minimálna záťaž pre životné prostredie
  •  Rýchly rozbeh výroby elektrickej energie
  •  Dlhá životnosť
  •  Nevyžadujú palivo
  •  Pri prevádzke nevytvára emisie ani odpady
  •  Výroba jednosmerného alebo striedavého napätia a prúdu
  •  Široký výber rôznych druhov turbín


ESAC