Chemické zloženie batérie

1631537808-vigos-logo_e-1.jpg

LTO (Li 2 TiO 3 / litium – titanát / Li-titanát) bol vynájdený v roku 2008. Li-titanát sa používa namiesto grafitu v anóde bežnej lítium-iónovej batérie a materiál sa sformuje do štruktúry spinelov. Anódovým materiálom je Li4+aTi5O12, katódovým materiálom je LibFePO4 a nosičom je Li+. 

 

Technológia CarboCap

V dôsledku dlhej životnosti skladovacieho systému VIGOS sú emisie CO2 (uhlíka) obmedzené, čo robí túto technológiu udržateľnú a z toho vyplýva aj názov CarboCap Technology. 

V skladovacom systéme CarboCap lítiové ióny nedokážu reagovať s elektródou, a to ani v prípade mechanického poškodenia - to znamená CarboCap je bezpečná technológia, ktorá nie je horľavá ani výbušná.

 

Vonkajší / Outdoorový energetický sklad

Kľúčové charakteristiky:

  • Systém skladovania za každého počasia (dážď, sneh, teplo a mráz).
  • 20 000 cyklov.
  • Paralelná prevádzka, ostrovná prevádzka.
  • Vysoký výkon.
  • Technológia CarboCap.

 

Skladovací systém pre vnútorné i vonkajšie aplikácie s inteligentným prepojením sektorov:

  • Pokrývanie odberových špičiek.
  • Dynamický manažment nabíjania.
  • Integrácia a združovanie skladovacích systémov, generátorov a nabíjacích staníc.