Technické a prevádzkové údaje

ESAC

 

  • LiFePO4 technológia zabezpečuje životnosť viac ako 20 rokov.
  • Kapacita od 4 až 10 000 kWh.
  • Výkony od 5 do 1 000 kW.
  • Rozsah teplôt 5 ° C až 35 ° C.
  • Vysoká nabíjacia a vybíjacia energia na napájanie náročných spotrebičov, C-Rate=1.
  • Plug and play technológia pre veľmi rýchle a ekonomické dodatočné rozšírenie.
  • Modulárny dizajn, ktorý je ľahko prispôsobený vašim individuálnym potrebám.
  • Núdzový režim a funkcia ostrovného režimu.
  • Aplikácia, umožňujúca sledovať grafické závislosti meraných veličín a ich štatistické vyhodnotenia.

 

NES-I Storage L

down up

ESAC

Rozmery NES-I Storage L

down up

ESAC

NES-I Storage M

down up

ESAC

Rozmery NES-I Storage M

down up

ESAC