GLEMS – Green Light Energy Management System

ESAC

Green Light Energy Management System (GLEMS)systém riadenia energie vám pomôže:

 •  Dosiahnuť nezávislosť od rastúcich cien elektrickej energie
 •  Dokonale zvyšuje spotrebu vlastnej energie, t. j. menej nákupu elektriny zo siete
 •  Dosiahnuť vysokú úroveň sebestačnosti, až na 90 %
 •  Použiť elektrickú energiu priamo tam, kde sa vyrába


Systém riadenia energie GLEMSposkytuje kontrolu a prístup k:ESAC

 • Toku energie z fotovoltických zariadení
 • Toku energie v batérii vrátane vizualizácie
 • Monitorovaniu teploty a nastavenie varovných funkcií
 • Toku energie v meniči vrátane vizualizácie
 • Prehľadu energetickej bilancie (koľko kWh vyprodukovalo, 
 • fotovoltaické zariadenie, koľko kWh bolo kúpených so siete, bilancia spotreby)
 • Prístup k štatistikám 

Dodatočné vylepšenia sú možné kedykoľvek

 •  Integrácia s vykurovacím telesom
 •  Integrácia s tepelným akumulátorom (vodný kotol)
 •  Integrácia s tepelným čerpadlom
 •  Integrácia s elektrickou nabíjacou stanicou
 •  Integrácia zariadenia na riadenie zaťaženia