Skladovanie

Skladovanie energie je zachytenie elektrickej energie, ktorá je neskôr použitá v čase potreby.


Ak vyrobená elektrická energia prevyšuje aktuálnu spotrebu, je vhodné v takomto prípade elektrickú energiu akumulovať. Jeden zo spôsobov priameho uskladnenia elektrickej energie je uskladnenie energie v elektrickej akumulátorovej batérii, tzv. akumulátore.

Akumulátory (batérie) možno nabiť rôznymi zdrojmi elektriny, ktorú následne uchovajú a podľa potreby uvoľňujú.

  •  Môžu byť súčasťou systémov obnoviteľnej energie.
  •  Uskladňujú elektrickú energiu dodávanú nestabilnými veternými, či slnečnými zdrojmi.
  •  Zvyšujú efektivitu a ekonomiku spotreby elektrickej energie.
  •  Zvyšujú bezpečnosť a spoľahlivosť systémov.

V čase, kedy máme nedostatok elektrickej energie, je táto čerpaná z energetického skladu.

Premenlivosť a nestabilnosť obnoviteľnej energie znamená, že ak sa chceme vyhnúť neočakávaným výpadkom alebo prebytkom v sieti, je potrebné tieto systémy spojiť s technológiami skladovania energie.

Aby sme vedeli úspešne čeliť aktuálnym výzvam, akými je zvyšovanie spotreby elektrickej energie a stále častejšie využívanie obnoviteľných zdrojov energie, je nutnosťou využívať systém skladovania elektrickej energie.

Výhody systémov skladovania:                                                     ESAC

  •  Vysoký výkon.
  •  Bezpečnosť.
  •  Účinnejšia a nákladovo efektívnejšia prevádzka elektrickej siete.
  •  Systém beží neustále na určitej konštantnej záťaži bez prudkých  výkyvov vo výkone počas špičky a nízkeho odberu energie.