Prečo skladovať?

  • Lepší manažment spotreby elektrickej energie – zvýšite spotrebu lacnejšej, ekologickej energie z vlastnej fotovoltickej elektrárne, veternej turbíny alebo z iného zdroja.
  • Zníženie energetickej náročnosti.
  • Energetická bezpečnosť.
  • Žiadne riziko týkajúce sa kolísania vstupných sadzieb ponúkaných poskytovateľom siete.
  • Núdzové napájanie – dočasný záložný zdroj v prípade výpadku napájania z nadradenej distribučnej sústavy.
  • Alternatíva ku pomaly nabiehajúcim záložným dieselagregátom (nábeh skladu energie v milisekundách) s využitím najmä v oblasti zdravotníctva, ozbrojených síl, v bezpečných prevádzkach a výrobe.
  • Systém beží neustále na určitej konštantnej záťaži bez prudkých výkyvov vo výkone.
  • Pokrývanie odberových špičiek.
  • Ostrovné riešenie – vlastná sebestačná sieť – máte svetlo, keď iní zhasli.
  • Žiadne pochybnosti o pôvode energie (jadrová energia, uhoľné elektrárne...).

 

ESAC