Spôsoby nabíjania

Energetické sklady je možné dobíjať elektrickou energiou vyrobenou rôznymi zdrojmi, cieľom je však používať lokálne alebo domáce elektrárne produkujúce energiu z obnoviteľných zdrojov ako sú fotovoltické elektrárne, veterné elektrárne, malé vodné elektrárne a kogeneračné jednotky. Medzi hlavné výhody domácich a lokálnych elektrární patrí:

  • Minimalizácia nákladov na prenos energie
  • Elektrická energia je vyrábaná na mieste spotreby
  • Jednoduchá integrácia do existujúcej inštalácie
  • Využívanie obnoviteľných zdrojov energie
  • Nenáročná údržba


Najčastejším zdrojom energie je v súčasnosti elektrická distribučná sústava. Avšak jedným z hlavných cieľov pre dosiahnutie udržateľného rozvoja je práve zníženie závislosti na distribučnej sústave a čo možno najväčšia sebestačnosť.

 

ESAC