Štúdie a analýzy

​Ponúkame:

  • Vypracovanie štúdií možnosti využitia výroby elektrickej energie z OZE.
  • Komplexné analýzy objektov - vypracovanie štúdií efektívneho vyuzívania elektrickej energie z OZE, vrátanie jej skladovania.
  • Meranie elektrických veličín.
  • Analýza nákladov a výkonov FV inštalácie.
  • Projektové dokumentácie nevyhnutných úprav v elektroinštalácii.
  • Vykonanie požadovaných elektroinštalačných úprav, revízie.